Navigace

Obsah

Program rozvoje obce

 

Program rozvoje obce Pacetluky

Harmonogram aktivit

 

Pacetluky budou aktualizovat Program rozvoje obce

 

Obec Pacetluky Pacetluky se rozhodla aktualizovat svůj rozvojový dokument - Program rozvoje obce Pacetluky. Tomu stávajícímu končí platnost v roce 2022, nicméně potřeba jeho aktualizace vyvstává již nyní. Bude reagovat na nové rozvojové potřeby obce i nové možnosti národních i evropských dotačních titulů. Dokument bude zpracován pro období let 2021 – 2027.

 

Program rozvoje obce Pacetluky bude zachycovat aktuální hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formulovat jejich možná řešení. Hlavními přínosy zpracovaného dokumentu budou zejména:

 

Rámcový harmonogram zpracování Programu rozvoje obce Pacetluky:

 

Kvůli možným omezením, které jsou spojeny se šířením COVID 19 je tento harmonogram rámcový a v případě potřeby bude upraven.