Navigace

Obsah

Praktické info

Portál veřejné správy – nejkratší cesta na úřad

Cílem tohoto portálu je usnadnit komunikaci občanů s úřady a zajistit dálkový a bezplatný přístup k informacím a službám veřejné správy. Jde o elektronickou bránu do úředního světa, která zjednoduší život jak občanům, tak i podnikatelům. Portál veřejné správy nabízí ověřené a státem garantované údaje. Lze si zde pohodlně vyhledat úřad který potřebujete, zjistit si, jak postupovat v úředním labyrintu a jaké doklady po Vás budou požadovány.Poučte se o svých právech v přehledu platných zákonů a směrnic Evropské unie.
www.portal.gov.cz

 

Internetový portál o EU v ČR

- aktuální zpravodajství z EU a aktualit v ČR

Tento portál je jedním z pilířů integrovaného informačního systému o EU v ČR. Vzhledem ke stále se zvyšující penetraci internetového připojení má sloužit jako první kontaktní místo pro občana hledající informace o EU.  Zajišťuje aktuální zpravodajství z EU a aktualit z ČR související s problematikou EU, pomáhá občanům zorientovat se v evropských programech a fondech a najít snadno a rychle informace o možnostech, které se ve vztahu k jejich projektů nabízí v portfoliu programů EU.                                                                                 
www.euroskop.cz

 

Školský portál Zlínského kraje

Internetová studnice informací pro každého o školách a studiu ve Zlínském kraji. Jde o 
informační a komunikační kanál v rámci školské veřejnosti, který umožní komplexní vzdělávání elektronickou cestou. Spoustu kurzů mohou žáci absolvovat přímo doma. Nejen pedagogům, žákům a studentům, ale i široké veřejnosti , zejména pak rodičům, hledající praktické informace přináší tento portál informace o problematice školství či otázkách výchovy, nabízí ucelenou nabídku škol i mimoškolských aktivit a zájmových sdružení v celém Zlínském kraji.
Žákům a studentům se portál stane alternativním a výukovým nástrojem, zdrojem dalšího poznání prostřednictvím moderní formy e-learningu nebo učebních testů.
Pedagogům, kteří hledají možnosti sdílet metodické materiály a vyměňovat si zkušenosti a názory, nabídne portál prostředí pro společnou práci na konkrétních projektech, možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu.
www.zkola.cz

 

Třídění a recyklace komunálního odpadu

Odpovědi na nejčastější otázky proč třídit odpad, jak správně třídit odpad, do jakých nádob odkládat vytříděný komunální odpad, co se děje s vytříděným odpadem, co mi třídění přinese,
zodpoví Internetové stránky.
www.ekokom.cz
www.tonda-obal.cz