Navigace

Obsah

Historie myslivosti v Pacetlukách

Rok 1945 – poválečná léta jsou krutá pro všechny. Znovu se začíná obnovovat život ve městech i na vesnicích. Lidé jsou snaživý, zvelebují ráz obce seč jim síly stačí. Zakládají různé spolky a staronové obnovují. Také místní myslivci mají mnoho práce na výměře 250ha. Byla to doba odříkání a velkého úsilí, všichni však mají radost i z mála.

Roky ubíhají jako voda a život se začíná vracet do normálu. V roce 1962 přicházejí změny i v myslivosti. Byl vydán zákon č. 23, kde jsou stanoveny minimální výměry honiteb o velikosti 500ha. Pacetluky se slučují s Roštěním, a tak vzniká Myslivecké sdružení. Po spojení část členů z Pacetluky zanechává členství v MS.

Začátky 70. let se vyznačují hojností drobné zvěře. Ty však netrvají dlouho. V této době se také zemědělská družstva slučují ve větší celky a v důsledku toho přichází více mechanizace. Traktory vyjíždějí do polí, rozorávají louky, meze a remízky a vznikají tak velké lány. Začínají se tvořit nové a větší honitby. V roce 1978 končí sloučení s mysliveckým spolkem Roštění. Pacetluky přechází k myslivcům do Kostelce u Holešova a tvoří tak nové sdružení Kostelecký les, které dosahuje výměry 1696ha honitební plochy. Zemědělci začínají využívat více chemických prostředků, než přírodních hnojiv a do polí vyjíždí daleko více zemědělských strojů. V důsledku výše uvedených skutečností začíná ubývat drobné zvěře: bažant, koroptev i zajíc.

Píše se rok 1983 a členové MS zřizují v Kosteleckém lese malou oboru. Kupují první kusy daňčí zvěře a vypouštějí je do této obory. V tehdejší době nikdo nevěděl jestli se zde tato zvěř udrží. Dnes můžeme konstatovat, že se zde s úspěchem daňčí zvěř usadila a ve větší míře i rozmnožila.

V roce 1990 se myslivecké sdružení snaží dostat do přírody i bažanta královského. Ve voliérách byla odchovávána kuřata, až do jejich dospělosti, a pak vypuštěna do volné přírody, avšak invazí škodné zvěře byl chov bezúspěšný. Poslední a zatím konečná úprava hranic vzniká v roce 1993. Hranice se dělí podle vlastníků honebních pozemků. Dohoda s majitelem největších honebních pozemků honebního společenství Pacetluk a Kostelec u Holešova zůstává myslivecké sdružení Kostelecký les. Vzniká výměra a hranice honitby 1707ha, z toho 835ha lesa.

V současné době má naše sdružení 32 členů a 2 hosty. Honitba je rozdělena na 4 úseky, každý má určitý počet členů. Ti se od jara do podzimu starají o zásoby na zimu, aby bylo čím zvěř přikrmovat. Suší seno, pěstují řepu a obdělávají myslivecké políčka. Od zemědělců z okolí získávají odpad od čističek obilí. Všechny tyto suroviny uchovávají a v zimních měsících rozvážejí do zásobníků a krmelců v naší honitbě. Je to práce krásná, i když zabírá spoustu času. Odměnou za tuto práci bývaly v zimních měsících hony na drobnou zvěř. Dnes při minimálních stavech drobné zvěře se od těchto honů upustilo. Loví se pouze škodná zvěř – kuny, lišky, atd. Z užitkové zvěře – srnčí, daňčí, popřípadě černá – divoké prase. Tu pak MS prodává a za peníze vyplácí vlastníkům pozemku nájem. Tímto všechny aktivity myslivců nekončí. S místními hasiči si vždy najdou volnou chvíli a při jarním úklidu uklízí katastr obce od drobných černých skládek, které někteří neukáznění občané obce a z blízkého okolí zakládají. Taktéž každoročně pro mládež uspořádají mysliveckou olympiádu. Práce v myslivosti všechny členy baví, protože naše příroda člověka vždy příjemně naladí.