Navigace

Obsah

Cyklotrasy

Regionální cyklotrasy:

I když přes obec Pacetluky nevede významná regionální cyklotrasa, je možné se na tyto regionální cyklotrasy z okolí Pacetluk velmi snadno napojit :

  1. Po silnici III . třídy z Pacetluk přes obec Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem , Chomýž se lze napojit na cyklotrasu č. 5038 Brusné - Rusava - Držková
     
  2. Po silnici III . třídy z Pacetluk přes obec Roštění, Rymice se lze napojit na cyklotrasu č. 5033  Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem - Všechovice - Kelč - Hustopeče nad Bečvou
     
  3. Po zpevněné polní cestě z Pacetluk přes obec Bořenovice se lze napojit na město Holešov, které je součástí cyklotrasy č. 5033 (vedoucí z Kroměříže přes Hulín, Holešov, Bystřici p.H., Kelč a dále) . Tato cyklotrasa se v Holešově u zámku „Na Holajce „ rozděluje směrem na Bystřici pod Hotýnem a Rusavu cyklotrasa  č. 5036 vedoucí do Fryštáku a Zlína.
     

Mapy cyklotras - zde

Cyklotrasy mikroregionu Holešovsko:

cyklotrasy

Náš tip :
Přes obec Pacetluky vede hojně cyklisty používaná cyklotrasa s napojením na Severomoravský kraj – okres Přerov. Tato cyklotrasa je odkloněna od pozemních komunikací, prochází překrásnou přírodou Kosteleckého lesa prostřednictvím lesní komunikace, která navazuje na místní komunikaci obce Karlovice. Z obce Karlovice lze dále pokračovat polní cestou do obce Béňov  nebo obce Líšná , kde lze navázat na cyklotrasy okresu Přerov. Opačným směrem této cyklotrasy lze z obce Pacetluky pokračovat  po zpevněné polní cestě (živičným povrchem) do obce Bořenovice  a zde po málo frekventované pozemní komunikaci  III . třídy do města Holešov, kde lze navázat na regionální cyklotrasu č.5033.

Tuto cyklotrasu lze využít i jako mikroregionální okruh : Holešov, Bořenovice, Pacetluky, Karlovice, Kostelec u Hol., Roštění, Rymice, Holešov.

Další mikroregionální okruhy :

1) Holešov, Bořenovice, Pacetluky, Prusinovice, Tučapy, Holešov
2) Holešov, Rymice, Roštění, Pacetluky, Prusinovice, Tučapy, Holešov