Navigace

Obsah

Bezdrátová internetová síť


Vybudování obecní bezdrátové internetové sítě - technologie WiFi

V roce 2005 byla obcí zbudována obecní bezdrátová internetová síť s použitím technologie WiFi . Celkové náklady na zbudování sítě činily cca 75 000,-Kč .Výstavbu této bezdrátové internetové sítě prováděla firma NWT Hulín, která v současnosti provádí na této síti i potřebný servis. Součástí této sítě jsou čtyři vysílací body (stanoviště), které pokrývají signálem celé území katastru obce. 
V současné době má obec Pacetluky sjednáno připojení s maximální rychlostí 3 Mbit/s, přičemž obec garantuje minimální rychlost připojení 512 kbit/s každému uživateli připojení . Jelikož se jedná o sdílené pásmo, je faktická rychlost daná počtem připojených uživatelů, rychlostí připojení AP a aktivitou uživatelů. Při rostoucím počtu připojených uživatelů do této sítě, bude muset obec postupně navyšovat rychlost obecní bezdrátové sítě takovým způsobem, aby byla schopna dostát smluvně garantované minimální rychlosti připojení 512 kbit/s každému uživateli.V současné době je napojeno na tuto síť 27 uživatelských stanic s rychlostí 1Mbit/s. Měsíční poplatek za neomezený přístup k internetu (užívání služeb sítě) činí 300.-Kč včetně DPH.

První strategický bod bezdrátové internetové sítě obce, který přijímá signál šířený firmou NWT Hulín je umístěn na budově Obecního úřadu a současně tento signál za pomocí vysílací antény dále vysílá do částí obce "Dědina, Dubany, Opleta a Duda".

obecní úřad

Druhým strategickým bodem bezdrátové internetové sítě obce, který přijímá signál z budovy Obecního úřadu a současně tento signál dále vysílá do částí obce "Dubany, Opleta a Duda" je umístěn na rodinném domě č.p. 19.

19

Třetím bodem bezdrátové internetové sítě obce, který přijímá signál z budovy Obecního úřadu a současně tento signál dále vysílá do částí obce "Dědina" je umístěn na rodinném domě č.p. 45.

45

Čtvrtým bodem bezdrátové internetové sítě obce, který přijímá signál z boduč.2 a současně tento signál dále vysílá do částí obce "Opleta" je umístěn na rodinném domě č.p. 70.

č. 70